Atlas der Neederlanden

Werk in Uitvoering

vrijdag 10 juni 2011

LangwerpigVoor het openvouwen van deze 'Caarte van den nieuw vermaakte Zee-dijk beOosten Muyden' zijn twee mensen nodig om de scheuren die er al inzitten, niet groter te maken.
Het gaat om de dijk 'Soo als de Selve tans is leggende in bogte en figuure, en op den aanslag der Zee, als in deese Caarte sijnde van buyten met Steen en van binne met Aarde Versterkt en Verswaart, na Rato vande kragt, aanslag en diepte der zee (...) en is de kruijn der Dijk doorgaans ter breeten van Aghtien Voeten en hoog booven het daagelijks Zee Water Twaalf voeten en een voet tonne Rond (...) Aldus Corectelijk opgemeeten en in alle Trouwen geteekent in de maant October deses Jaars A. 1737 door Uw Dienaar Jacob van Hoorn, Landmeter'