Atlas der Neederlanden

Werk in Uitvoering

maandag 2 juli 2012

Hertogin Hedwige

De Hertogin Hedwigepolder is een ingepolderd deel van het Verdronken Land van Saeftinghe, een natuurgebied in Zeeuws-Vlaanderen. Een klein gedeelte van de polder ligt op Belgisch grondgebied. De naam verwijst naar Hedwige de Ligne (1877-1938) De oppervlakte van het Nederlandse deel bedraagt - schrik niet! - 2,99 km². Het gebied was al voor de Tachtigjarige Oorlog bedijkt. Tijdens deze oorlog staken Nederlandse soldaten in 1584 om strategische redenen (inundatie) de laatste intact gebleven dijken door en verdween Saeftinghe onder water (vandaar de naam het Verdronken Land van Saeftinge). In de 17e eeuw werd opnieuw begonnen met het bedijken, en in 1907 was de Hertogin Hedwigepolder het laatste op de zee veroverde gebied in de oosthoek van Zeeuws-Vlaanderen. De polder ligt naast de Prosperpolder die voor de helft Nederlands en voor de andere helft Belgisch is. In een verdrag tussen Nederland en België over de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde ten behoeve van de Antwerpse haven werd vastgelegd dat de polder weer bij het Verdronken Land van Saeftinghe aangesloten zou worden (door het doorsteken van de dijken) bij wijze van natuurcompensatie (meer ruimte voor de Westerschelde). Vanwege dezelfde reden zou in België het aangrenzende deel van de Prosperpolder ook worden heraangesloten bij het Verdronken Land. Wat België, zoals bekend, ook heeft gedaan. Hier een paar kaarten uit de Atlas van dit gebiedje waar zoveel om te doen is. (Bron: Wikipedia)
De Westerschelde 2012
De Hertogin Hedwigepolder ( 'A') Anno 2012
 
Carte particulaire de la partie Orientale du Fl Flander Hollandois (UBAKZL12A8-149)
Nieuwe kaart van Staats Vlaanderen in haare Liemieten (UBA12-137 Detail)
Carte particulaire de la partie Orientale du Fl Flander Hollandois
(ABAKZL12A8_149 Detail)
Flandriae Comitatus Pars Batava (UBAKZL12A8_133 Detail)