Atlas der Neederlanden

Werk in Uitvoering

vrijdag 18 juni 2010

Belgium Foederatum

Belgium Foederatum staat als titel op deze (deelkaart), gemaakt rond 1670 door Frederik de Wit.
De naam Belgium is afgeleid van de door Julius Caesar gestichte provincie Gallia Belgica. En komt weer van daar woonachtige Keltische stammen die 'Belgen' werden genoemd. Belgium Foederatum is het noordelijke deel van de Nederlanden, de Republiek. Die uitgeklapte (helft van de) kaart slaat dus expliciet op de Noordelijke Nederlanden, en juist daarom is hij zo bijzonder, want het enig bekende exemplaar. Van De Wits kaart van de XVII Provincien (een soort Benelux, als het ware), dus inclusief een rij bladen aan de zuid- of linkerkant, zijn iets meer exemplaren bekend. (De Zuidelijke Nederlanden stonden na de afsplitsing een tijdje bekend als Belgium Regiae, ofwel "'s Konings Nederlanden.
Het is niet een kaart om op reis mee te nemen: veel te priegelig. Maar goed zichtbaar is het Haarlemmermeer, tussen Leiden, Haarlem en Amsterdam in, waarover later meer.
Aardig detail vond ik de gelaatsuitdrukking van de leeuwen - een beetje huilerig. Net mijn eigen kat toen hij niet meer uit de boom durfde te klimmen. (Klik op de foto's voor vergrotingen.)