Atlas der Neederlanden

Werk in Uitvoering

dinsdag 28 september 2010

Een Fraai Staaltje StroopsmerenSommige kaarten zijn te groot - ze moeten gevouwen worden willen ze in de Atlas passen. Een aantal van die gevouwen kaarten is ook nog nog eens 'teruggevouwen'. Vooral relatief dikke vellen papier kunnen daar eigenlijk niet tegen, waardoor er makkelijk lelijke, soms onnodige vouwlijnen en zelfs scheurtjes ontstaan.

Een voorbeeld is deze mooie kaart van Castricum en omstreken uit 1737, waarbij Johannes Covens en Cornelis Mortier, befaamde cartografen uit Amsterdam, tevens een fraai staaltje stroopsmeren ten beste geven:

"Aangeboden aan de wel edelen groot achtbaren heere
den heere
Mr. Lieve Geelvinck
Heere van Castricum, Mynden, de Loosdrecht &c
Burgermeester en Raadt
der stad Amsterdam
Bewindhebber der Oost-Indische
Maatschappij
enz. enz. enz.

Wordt deeze Kaart van de Heerlijkhijd
van Castricum aangebooden en
Opgedragen met Schuldige
Eerbiedigheid door
U Edele Groot Achtbare
Gehoorzaamste en Ootmoedigste
Dienaars
Johannes Covens en Cornelis Mortier
1737. "