Atlas der Neederlanden

Werk in Uitvoering

zondag 26 september 2010

Synergist


Dit is een uitstapje, maar wel een gemotiveerd uitstapje. Want je kunt als instelling buitengewoon bijzondere zaken onder je hoede hebben, maar alleen bewaren is tegenwoordig niet meer voldoende. Wie zich vandaag stil houdt, kan morgen half wegbezuinigd zijn. Een beetje instelling timmert tegenwoordig zichtbaar aan de weg. Zo slim en efficient mogelijk.

Dat slim & efficient gebeurt onder meer door het ontwikkelen van bijzondere samenwerkingsverbanden. En daarom staat de foto van Garrelt Verhoeven hierboven. Want hij is hoofdconservator van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, en het is - onder andere - zijn taak om manieren te vinden om de (zeer) Bijzondere Collecties van de UvA onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Hij wordt geacht lijntjes te leggen en mensen en organisaties aan elkaar te koppelen en zo het meeste maken van de beperkte middelen van de UvA. Dit blog is bijvoorbeeld een gevolg van een lijntje dat Garrelt heeft getrokken.

Een geheel ander gevolg van koppelen is het boek 'Verborgen Wildernis. Ruige natuur & kaarten in Nederland' door (natuurliefhebber) Kester Freriks en (kaartendeskundige) Jan Werner. Zoals de titel al aangeeft, gaat het boek over wildernis in Nederland vandaag en over van de geschiedenis van het landschap, zoals je dat kunt zien in oude land- en waterkaarten. Freriks reisde Nederland door, van oost naar west naar noord naar zuid, in winter, herfst, zomer en lente, van de vroege ochtend tot de avond tot de nacht. Zijn mooie en met romantische inborst geschreven teksten zijn gekoppeld aan historische kaarten, voor een groot gedeelte afkomstig uit de Atlas der Neederlanden, voorzien van beknopte en zeer to-the-point beschrijvingen van Jan Werner.

Het is niet een boek dat je op een regenachtige zondagmiddag van kaft tot kaft uitleest. Wel een boek dat je regelmatig pakt om in grasduinen, een hoofdstuk in te lezen en op tafel te laten liggen, want het staat garant voor aardige gesprekken met visite. Als ze tenminste van kaarten of van wandelen houden.

Garrelt Verhoeven: 'Normaal gesproken zouden we dit niet kunnen doen. De research hiervoor kost onzettend veel tijd en als zo'n project op zichzelf zou staat, is dat onbetaalbaar - dat kan dan helemaal niet uit. Maar veel van het onderzoek over de kaarten in dit boek, verdiept onze kennis over de Atlas der Neederlanden. En omdat de Atlas zelf een hoofdrol speelt in een grote tentoonstelling later, kan het juist weer wel.'


Kester Freriks en Jan Werner; Verborgen wildernis. Ruige natuur & kaarten in Nederland; Athenaeum-Polak & Van Gennep; 256 pagina's;
34,95; ISBN13: 978 90 253 6770 1 (ISBN10: 9025367704).