Atlas der Neederlanden

Werk in Uitvoering

vrijdag 24 december 2010

Blijmoedig 2011 Tegemoet


Tevreden gezichten bij het grand comite dat in december de toestand van de Atlas bespreekt naar aanleiding van de inventarisatie en analyse van Judith Geerts en Jean-Marieke Poot. Hun verslag over de staat van de Atlas stemt tot voorzichtig optimisme. Die staat is namelijk - met uitzondering van Band 9 - helemaal zo slecht nog niet. Ja, er zitten her en der wat scheurtjes en valse vouwen, ja hij is her en der vies geworden en vooral de banden tonen tekenen van gebruiksschade, maar voor zijn leeftijd is de Atlas behoorlijk vitaal.
Het advies is: functionele restauratie van de Atlas - schade waar mogelijk herstellen en vuil droog verwijderen - waarbij de geschiedenis van de banden zichtbaar blijft en er dus niet gepimpt gaat worden. Want je kunt straks de inhoud digitaal raadplegen, dus daarvoor hoeft de Atlas dan niet meer uit de doos.
Daarnaast adviseren Geerts en Poot om een restrictief inzagebeleid op schrift te stellen: om welke redenen mag wie welke originele banden of kaarten van de Atlas nog inzien? Waarbij bijvoorbeeld de regels voor een 'tegengevouwen' kaart strenger zouden moeten zijn dan voor enkelgevouwen kaarten, want de die kaarten met die dikke vouwen beschadigen veel sneller door gebruik. Die richtlijnen zouden zij graag zien.
Het commitee tootn zich verheugd, maar gaat niet over een nacht ijs; in 2011 wordt second opinion worden gevraagd van externe deskundigen. Naar aanleiding van beide analyses kan dan ook een schatting worden gemaakt van de kosten van schoonmaak en herstel.
Op de foto, vlnr: Judith Geerts, Jean Marieke Poot, Bas van Velzen (docent papierrestauratie, restauratiekunde, UvA), Steph Scholten (Directeur Divisie Erfgoed van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam), Sandra Marsfelder (Hoofd Behoud en Beheer UvA Erfgoed), Ellen Borger, John Robben (Hoofd Bind- en Restauratieafdeling BC), Jan Werner